Univerzitet u Tuzli | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Neki od e-kolegija mogu dopustiti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Ovdje ste prvi put?

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način: 

username: ime.prezime@student.erf.untz.ba ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2@student.erf.untz.ba itd...

password: vaš JMB (13 brojeva)

Nastavnici: koriste svoj univerzitetski e-mail račun i password.